Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший НАЙДАВНІШІ ПРИКЛАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ НА … НАШИХ СОРОЧКАХ?


Вивчаючи неперевершену давнину українського петрогліфу та руни, не можу не дійти до висновку про те, що досвід поколінь наші пращури не лише передавали, навчаючи, а й вшивали в одяг, створюючи таким чином міцні обереги, що містили потаємні коди української орнаментальної символіки. Таким чином вишита сорочка стає наче живою істотою, яка творить довкола себе особливий енергетичний контур, особливу ауру, яка має гармонізуватися із тілом людини. Не дарма сорочки та рушники називали вишиванням Долі.

Зараз українству надважливо повернути собі магічно-ментальну силу символів, що використані в усіх видах українського орнаментального мистецтва, ту силу, що може зберегти та зцілити. Праукраїнці знали щось дуже глибинне і велике про потаємний зв’язок людини в її триєдиній природі зі своїм Творцем: фізичній, духовній і ментальній. Тому вся наша звичаєва культура закодувала цю прадавню мудрість. Уже при народженні дитини їй дарували символічну «сорочку» у вигляді чотирикутного відрізка білого полотна (полотно – від поля) - крижму (дорога світла, благословенна чистотою любові). І «поле» новонародженої дитини мало бути чистим, готовим до ясного засіву долі. Так звана tabula rasa.

Які ж символи, що зустрічаються зараз як зразки наскельної та рунічної писемності, використовувались у гончарно-прикладному мистецтві, різблярстві, зброярстві, а також закарбовувались у вишитому одязі та рушниках.

Коло. Породжене божественим Сонцем, воно має силу верховної, життєдайної енергії. Коло - безперервність буття і вічність, символ досконалості. Є також зображенням духу. Загалом цей символ, що зберігся у багатьох варіаціях, має чи не найбільше різноманітних значень. Круг із крапкою всередині є центром світобудови. Круг як символ божественної чистоти для нас – це вінок нареченої. Коло як сонце із променями, що виходять на зовні, дарує силу та енергію. Водночас промені, обернуті всередину – навпаки забирають енергію, таке коло може символізувати пустоту. 
"Чистий" символ кола нечасто можна зустріти саме у вишивці (більше на дерев`яних виробах чи у писанках), та він завжди присутній у поєднанні з іншими фігурами, як елемент складнішого візерунку. Круг можна розпізнати у Дереві життя, зокрема на весільних рушниках.

Квадрат. Ця фігура є однією із центральних в орнаментах багатьох культур. Вона символізує досконалість, гармонію, порядок. Перехрещений квадрат, який часто вишивають зокрема на чоловічих сорочках, означає "земне поле". Квадрат в українській традиції є одним із символів землі. Ідея цієї фігури – у розмежуванні простору, виділенні якоїсь частини (поля). Духовно квадрат символізує Матерію. Тобто, квадрат протилежний до кола. Квадрат – знак особливого числа 4, яке українці розуміли як символ першоелементів. Це чотири точки земної кулі: сторони світу; пори року; життєві цикли; частини доби…

Світове дерево. Його ще називають Деревом життя. Це модель світобудови, яка містить три складових: Навь, Явь, Правь: коріння – минуле, стовбур – сучасне, крона – майбутнє.

Ромб пов`язують із плодючістю людини і землі. Основою розшифрування значення символу є чоловіче та жіноче начало. Він складається з двох трикутників. Та найцікавіше те, що в праукраїнському розумінні три кути ромба тримає жінка (як три кути оселі), а лише четвертий – чоловік, який завершує цілісність. Ромб із крапкою посередині є символом засіяного поля, яке мало надзвичайно велике значення для наших предків, означало достаток і добробут. Ромб ще називають трипільським квадратом – це також образ борони – інструмента, що готує землю до засіву. Ромб з гачками, вусиками у вишивці називається жаба і символізує плодючість. Адже ця тварина у давніх віруваннях пов`язувалась із небесною вологою, яка дає життя.

Трикутник. У давніх віруваннях це символ вузької брами, що веде до вічного життя. Символ єдності трьох світів: земного або явного, підземного або невидимого, небесного або духовного. Це три стихії — вода, вогонь та повітря. Три рівні буття, тривимірність світу. Тризуб – одна з варіацій трикутника. Трикутники, що доторкаються вершинами один до одного, нагадуючи "пісочний годинник", символізують Світ та Антисвіт. А місце їх дотику є своєрідним місцем переходу із одного світу до іншого. Інколи між трикутниками зображають лінію, що зветься "Кільцем Великого Світіння", яка символізує дзеркало, де один світ віддзеркалюється в іншому і навпаки.

Спіраль
Хвилясті лінії, сигми, зигзаги пов`язують із водою. Дослідники давньої символіки відзначають, що малюнок вертикально розташованих паралельних зигзагів позначав дощ, що падає зверху, а горизонтальні зигзагоподібні або прямі лінії могли символізувати небесну вологу. Фігура спіралі також означала плинність часу та циклічний рух сонячного диска. У спіралі наші предки бачили схематичне зображенням еволюцiї Всесвiту, його безкінечності. Навіть структура людського ДНК подібна до схеми цього орнаменту: адже у кожній клітині безперервно відбувається плин енергій життя.
У давніх рунах зустрічався символ так званої трипільської спіралі – у вигляді кола чи півкола що поступово збільшується у діаметрі. Такий візерунук часто зустрічався у зразках української вишивки.

Хрест (зокрема різні його модифікації) – один із найпоширеніших знаків у світовій культурі загалом. Він багатогранний і невичерпний та, на відміну від кола і квадрата, символізує ідею центричності, а не розмежування простору. Цікаво, що прямий хрест – це символ Сонця, Творця, чоловічого начала. Косий хрест – уособлення жіночого начала, Місяця. Накладання цих двох фігур дає подвійний хрест, або 8-променеву зірку – символ об`єднання двох начал. Відомо, що ще у дохристиянські часи хрест служив оберегом від злих духів. Перехрещення двох ліній символізувало зустріч Земного з Небесним. Хрест означає також гармонію чотирьох стихій: вогню, води, землі і повітря. Хрест у колі – астрологічний символ Землі.

Сварга - це той самий хрест, але у русі. Символ сонячного культу, в магічну силу якого вірили давні українці. В наших пращурів він асоціювався із силою домашнього вогнища, родинним щастям. Сварга може бути ліво- та правосторонньою. Лише остання означає рух за сонцем. Сварга, повернута проти годинникової стрілки, вважалася символом оберегового духовного полум'я, а за годинниковою стрілкою – символом родинного вогнища. Повна сварга - символ гармонії, створений двома врівноважуючими потоками. В українській вишивці він відомий ще як "колядник", знак єднання із мудрістю предків. Сварга – давній, енергетично дуже сильний знак.

Ось лише деякі первісні символи, що стали основою давньої писемності, через яку у різні способи до нас мали прийти доповіді про історичні подій, досвід пращурів та могутні обереги. 
Ще є час відродити та зберігти ці знання для збереження наших наступних поколінь.

Обновлено (19.06.2017 11:32)